Situationeel leren.

Door een total immersie maakt Virtuele Realiteit het mogelijk om politie trainingen veel beter te onthouden.

Echte kostenbesparingen voor de Politie.

De VRTS © trainingen zijn minder kostelijk dan een normale schietoefening (geen verplaatsingen, voorbereidingen of munitie).

Handig materiaal.

Het VRTS © trainingstoestel is eenvoudig in te zetten en te transporteren.

Virtual Reality, een tool die nu onvermijdelijk geworden is.

Men heeft toepassingen gevonden voor Virtual Reality in tal van industrieën:

In de luchtvaart met vluchtsimulatoren,
In de gezondheidszorg voor evaluatie van de chirurgische procedure zonder risico voor de patiënt,
In de psychologie voor de progressieve behandeling van fobieën, inclusief vliegangst,
In architectuur voor het modelleren van ruimtes die aan de klant voorgelegd moeten worden,
In het onderwijs voor de simulatie van experimenten in het fysico- of scheikundelab,
Tot bij militaire toepassingen waar men kan trainen zonder anderen in gevaar te brengen.

Ongeacht het vakgebied is elke situatie gescript, aanpasbaar en oneindig reproduceerbaar. Alle oplossingen kunnen “op maat” gemaakt worden van de instructeur.

MEERVOUDIGE SCENARIO’S

Schietstand

Meerdere gebruikers

TTI PJL Doelwit

Train specialisten in geweldbeheersing.

Politie training maakt een integraal onderdeel uit van de manier waarop men tijdens een gevaarlijke situatie zal reageren.

Nu meer dan ooit moeten politie officieren getraind worden om een crisissituatie te de-escaleren. En belangrijker nog, men moet snel kunnen overschakelen op meer doortastende methodes indien noodzakelijk.

De scenario trainingen zijn interactief.

VRTS © gaat veel verder dan precisieschieten en vuurwapentraining. VRTS © biedt namelijk een menselijke interactiesimulator aan die verder gaat dan het normale virtuele schietterrein.

De VR Training Solutions (VRTS ©) systemen geven Politie agenten de mogelijkheid om complexe scenarios te trainen die direct reageren op hun acties. Ze beschikken in deze scenarios over alle deescalatie opties en/of kunnen overgaan tot het gebruik van geweld.

Zelfverdediging

De circulaire GPI 48 stipuleert het duidelijk: politie training in geweldbeheersing heeft als eerste pijler het 100% respecteren van het juridische en deontologische kader.

Het begrip zelfverdediging voldoet aan zeer specifieke wettelijke criteria. Als deze overtreden worden, kan er vervolging plaatsvinden. Om dergelijke situaties te voorkomen en de zware gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien, kan VRTS © de politie agent aanleren om een juiste inschatting te maken van de situatie en zijn acties aan de reële gevaar aan te passen.

Waarom de Politie trainen in Virtuele Realiteit ?

Als je politie traint kan je fouten maken, en bij training van politiepersoneel kan dit dramatische gevolgen hebben. In de Virtuele Realiteit is het mogelijk om fouten te maken zonder risico te lopen.

Onze trainingsoplossingen zijn 100% opgebouwd in 3D. Dat betekent dat ze zeer aanpasbaar zijn aan uw specifieke noden. U wenst een oplossing op maat? Wij kunnen uw scenario opbouwen. U wenst het scenario voor verschillende agenten in het veld te gebruiken? Het scenario kan simpelweg herstart worden om opnieuw gebruikt te worden waar u dat wenst.

Een complete toolset voor de politie instructeur.

Tijdens de sessie kan elk scenario kan vereenvoudigd worden of, integendeel, meer stimulerend gemaakt worden. Op het einde kan een effectieve debriefing gehouden worden waarin de performantie van de agent besproken kan worden op basis van de echte data.

De politie instructeur kan de de-escalatiecapaciteiten van de politie agent analyseren op elk moment van de training.

De politie agenten kunnen het schema aanpassen aan hun persoonlijke capaciteiten, strategieën, zowel voor de-escalatie als voor het gebruik van geweld.

Reageer beter op gevaarlijke en uitdagende situaties.

VRTS © optimaliseert de simulatie-omgeving om agenten in staat te stellen hun oordeel te toetsen aan zo realistisch mogelijke situaties.

De complexiteit van de opleiding neemt toe, van routineprocedures tot meer problematische: huiselijke geschillen, gezinsgeweld, personen met dementie of onder invloed van psychoactieve stoffen.

Politie training in het gebruik van geweld is niet langer worden beperkt tot het verfijnen van reflexen, het ontwikkelen van spiergeheugen en het behouden van een zeker niveau aan vaardigheden. Vandaag is het belangrijk om agenten van een echt arsenaal aan besluitvormingsinstrumenten te voorzien. Ze moeten voorbereid worden op de emotionele realiteit van de situaties waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Op het scherm of in de Virtuele Realiteit.

Het VRTS © immersieve trainingssysteem kan, dank zij de modulaire opbouw, werken op een scherm met basistrainingswapens uitgerust met een IR-laser (wat overeenkomt met de wapens die door de teams worden gebruikt). De HD videos geven een totale immersie, met de mogelijkheid om de acties te bespreken na de training en de performantie van de agenten te analyseren.

Aangepast aan uw vereisten.

Wij nemen de tijd om uw eisen volledig te begrijpen. We werken met de verschillende politie zones en hun instructeurs om de ideale oplossing te ontwikkelen voor hun gepersonaliseerde training.

VRTS © biedt de tools aan om na elke sessie de performantie van de politie agenten te analyseren en gepersonaliseerde trainingsprogramma’s op te stellen.

Contacteer een van onze specialisten.

VRTS samengevat.

VR Training Solutions © zal uw politie agenten onderdompelen in specifieke scenarios om hen de nodige de-escalatie- en escalatietechnieken aan te leren.

Realistischer
Efficiënter
Minder duur
Zonder gevaar
Performanter

Lees onze Algemene Voorwaarden.

© Copyright - VR Training Solutions - Website made by OneBonsai